[./index.html]
[./page_2_het_orkest.html]
[./page_7_gevraagd.html]
[./page_6_dirigent.html]
[./page_3_agenda.html]
[./page_4_bestuur.html]
[./page_8_contact.html]
[./page_9_ledeninfo.html]
[./page_1_geschiedenis.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
geschiedenis
"Friesland heeft nu ook senioren-harmonieorkest. Friesland had al een senioren fanfareorkest en een brassband 50+. De oprichting van de Hafabra-variant, een provinciaal senioren orkest in harmoniebezetting, kon dan ook niet uitblijven", aldus een artikel in de Leeuwarder Courant van maart 2002.

Johan Harkema liep al een tijdje rond met de gedachte een harmonieorkest voor senioren op te richten: "op it mêd fan sawol fanfare as brassband besteane der al jierren provisjale senioareorkesten. Wêrom soe dat net kinne yn harmony-besetting tocht ik by mysels. Muzyk meitsje is in prachtige frijetiidsbesteging en wat is der moaier om dat mei generaasjegenoaten te dwaan? Wy hawwe foar in grut diel deselde muzikale smaak, binne gek op marsmuzyk , hawwe in ôfkear fan in soad modern repertoire en hawwe faak itselde praat en deselde ynteresses"

De reacties op een oproep in diverse streekbladen in Friesland en de enthousiaste ondersteuning van de provinciale muziekkoepels (SAMO), de stichting Keunstwurk en de Friese muziekbond gaven de impuls om met grote voortvarendheid een provinciale harmonie op te richten.
En zo werd het "symfonisch harmonieorkest fryslân h2002" op 18 maart 2002 een feit. Op deze eerste repetitie op maandagmiddag waren er zo'n 40 muzikanten uit diverse plaatsen van Friesland naar It Dielshûs te Wommels gekomen. Onder leiding van dirigent Cor Roelofsen werd het eerste muziekstuk Mars der Medici gespeeld.
Het was de bedoeling dat om de twee weken gespeeld zou worden, maar het enthousiasme was zo groot dat er al gauw besloten werd elke week te spelen! Het eerste publieke optreden was in het najaar 2002 in de Lawei te Drachten.
Ondertussen was de oefenlocatie naar Bolsward verplaatst, maar omdat dat gebouw in september 2003 zou worden afgebroken en er ook steeds problemen waren met het parkeren van de auto's verhuisde het orkest in augustus 2003 naar Mantgum. Sindsdien oefenen de muzikanten daar elke maandagmiddag van half twee tot vier uur in het gemeenschapshuis de Wjukken.

optreden Menaldum
26 mei 2008
foto J Petit